Van juridisch controleur tot geschilbeslechter

Van juridisch controleur tot geschilbeslechter

 In de loop van 2012 zal binnen elke rechtbank de ‘nieuwe zaaksbehandeling’ geïntroduceerd worden. Een nieuwe manier van werken, waarbij zaken sneller ter zitting komen en de bestuursrechter al in een vroeg stadium in gesprek gaat met partijen over de voor hen beste oplossing. Ook van partijen en hun rechtsvertegenwoordigers vergt dit een andere instelling en houding tijdens de zitting.  In: Mr. 1-2012, p. 86-93