Andere inrichting bestuursrecht nodig

De traditionele visie op het bestuursrecht, die uitgaat van legaliteit, machtenscheiding en abstracte behartiging van het algemene belang, heeft plaatsgemaakt voor een modern model. Concrete verhoudingen tussen burgers en bestuursorganen staan daarin centraal. Deze verschuiving vereist dat het bestuursprocesrecht anders wordt vormgegeven en misschien ook dat de rechter zijn toetsing aanpast. Lukas van den Berge schrijft er een proefschrift over en schuwt daarbij niet een nieuwe analyse te geven van het voor het bestuursrecht zo belangrijke debat dat Loeff en Struycken een eeuw geleden voerden.

In: Mr. 9 2015, p. 98-103

Andere inrichting bestuursrecht nodig