Tinderweduwe

In samenwerking met en in opdracht van Marieke Deckers was Alieke Bruins als ghostwriter betrokken bij de totstandkoming van het boek ‘Tinderweduwe’. Hierin beschrijft Marieke liefdevol en met tederheid de verrukkingen van een Tinderliefde en het verdriet van een Tinderweduwe.

ISBN 978 94 92182 53 1