Frauderen met turboliquideren

De turboliquidatie, waarbij de rechtspersoon wordt ontbonden zonder vereffening, is minder eenvoudig en goedkoop als vaak wordt gedacht. Dat concludeert universitair docente Samantha Renssen in haar onderzoek naar de turboliquidatie van de BV. De huidige wettelijke regeling zet volgens haar de deur open voor misbruik en fraude. Dat is des te opmerkelijker, nu fraudebestrijding speerpunt is van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

In: Mr. 4 2016, p. 66-71

Frauderen met turboliquideren