A comfortable day

Kijk op www.duco.eu, en klik op : A comfortable day

Meester in de Taal schreef het scenario voor deze bedrijfsfilm.