Naar een beter arbeidsklimaat

Ongewenst gedrag op het werk moet worden tegengegaan. Nederlandse en Europese overkoepelende en regelgevende instituties realiseren zich dat goed. Toch komt pestgedrag en intimidatie nog veel voor. De Nederlandse overheid brengt het onderwerp goed onder de aandacht, vindt adviseur en juriste Riek Vilters. ‘Nu moeten management, ondernemingsraden en werknemers zelf het gaan oppakken.’

In: Sociaal Totaal, 24/09, jrg. 2, p. 27-29

Naar een beter arbeidsklimaat