Meer maatwerk met gewijzigde Wet Inburgering

De Wet Inburgering is per 1 januari jl. gewijzigd. Als gevolg daarvan kunnen gemeenten niet meer aan een beperkte groep inburgeringsplichtigen een aanbod doen voor een inburgeringsvoorziening, maar aan iedereen. “Een belangrijke en positieve wijziging”, zegt Marcel Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten in Amsterdam, “omdat meer mensen dan voorheen op kosten van de overheid in aanmerking komen voor een inburgeringstraject.”

 In: Sociaal Totaal, 02/09, jrg 1, p. 19

meer maatwerk met gewijzigde Wet Inburgering