Gezond van zinnen

Is een ‘bizarre wens’ van een testateur zonder meer reden om hem of haar wilsonbekwaam te oordelen? En hoe ga je om met een ziekte als Alzheimer? Beperking tot wilsonbekwaamheid terzake van een rechtshandeling schept meer duidelijkheid.

 In: Notariaat Magazine, juli/augustus 2009, jrg 9

Gezond van zinnen