De echte Europese machthebbers

Allard Knook

“Machtig, soms zelfs oppermachtig”, noemt jurist Allard Knook het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Omdat het verantwoordelijk is voor de belangrijkste machtsverschuivingen binnen de EU. Maar ook het leven van de gewone burger wordt steeds meer beïnvloed door zijn uitspraken,concludeert hij in zijn proefschrift Europe’s constitutional court. “De macht van het Hof leidt tot bescherming, maar ook tot beperking van fundamentele rechten van de mens.”

 In: Mr., nr. 8/9, 2009

De echte Europese machthebbers

De echte Europese machthebbers1

De echte Europese machthebbers p34

De echte Europese machthebbers p35

De echte Europese machthebbers p36

De echte Europese machthebbers p38

De echte Europese machthebbers p39