Eigen aanpak nodig bij re-integratie kankerpatiënten

Vijf jaar geleden kreeg Ragna van Hummel borstkanker. Toen zij na haar behandelingen haar werk wilde oppakken, verliep haar re-integratie stroef en belandde ze in de WIA. Ze besloot een re-integratiebureau op te richten dat zich specifi ek richt op (ex-)kankerpatiënten.”Re-integratie van kankerpatiënten vergt een specifi eke, vroegtijdige aanpak op basis van specialistische kennis.”

In: Sociaal Totaal, jrg. 2, 09/2010, p. 38

re-integratie na kanker

kijk ook eens op www.re-turn.nl