Bevlogen pleitbezorger van medezeggenschap

Loe Sprengers is 25 jaar advocaat en even lang verbonden aan het Utrechtse Advokatenkollektief. Onbevangen, maar met een duidelijke visie op de maatschappij begon hij zijn loopbaan in het recht. Hij werd een gepassioneerd pleitbezorger van gelijke kansen bij rechtshulp voor iedereen en medezeggenschap in het werk. Hij groeide in zijn vak en met hem zijn Advokatenkollektief. Een portret van een bevlogen, bekwaam, nuchter en hardwerkend jurist. ‘Zijn professionele kwaliteit is in het oog springend.’

In: Loe, 25 jaar Loe bij het Advokatenkollektief

Loe DEF pdf voor website