Wetgeven is een kunst

Het maken van wetgeving is een complexe aangelegenheid. Om de kwaliteit van de uitoefening van de functie van wetgevingsjurist te waarborgen en te verbeteren, zijn verschillende maatregelen genomen op het gebied van werving en selectie en opleiding, samenwerking en bundeling van expertise. Derde deel uit een drieluik over juristen die bij de overheid werken.

In: Mr., nr. 5, 2010, p. 60-67

Wetgeven is een kunst